Web
Analytics

[page_title]

Działo się to na początku czasu, kiedy świat był już stworzony. Było pięknie… ale smutno, bo cicho! 

To jest historia o tym, skąd się wzięły na ziemi śpiew i muzyka.

It happened at the beginning of time, when the world was already created. It was beautiful… but sad because it was quiet!

This is the story of how singing and music came to earth.

Theme:

Story Name:
[project-name-list]

Language:
[languages]

Meet the storyteller