Web
Analytics

Ucieczka do Egiptu

Daleko, na jednej z pustyń na wschodzie, przed wiekami, rosła niesamowicie stara i niesamowicie wysoka palma. Pewnego razu, zobaczyła coś, co spowodowało, że jej liście zaszumiały ze zdziwienia.
 

“Flight into Egypt”

Far away, in one of the deserts in the east, centuries ago, grew an incredibly old and incredibly tall palm tree. Once, it saw something that made its leaves rustle with surprise.

Story Name:
Ucieczka do Egiptu

Language:
Polski (Polish)

Meet the storyteller