[page_title]Mladý kráľovič chce vyhovieť otcovmu prianiu a oženiť sa. Starena mu poradí, aby našiel Sklený vrch a na ňom odtrhol tri citróny. Kráľovič putuje svetom až príde k jednej ohave a jej matke v olovenom zámku, potom ohave s matkou v striebornom a nakoniec k...