[page_title]Y mae pedwar arwr o llys y Brenin Arthur yn mynd i chwilio am anifail henaf y byd. Dim ond y creadur hwwnw all eu cynorthwyo rhyddáu Mabon fab Modron o'i garchar.   Four heroes from the court of King Arthur search for the oldest animal in the world. Only...