Web
Analytics

Witold Vargas

Witold Vargas należy do trzeciego lub więcej, pokolenia boliwijskich opowiadaczy. Nie wie odkąd opowiada, ponieważ słuchanie opowieści zalicza do pierwszych kroków swojej ścieżki. Mieszka w Polsce od 1981 i stosuje opowiadanie jako narzędzie w pracy nauczyciela plastyki. Na scenie opowiada ok. 10 lat. Jest również muzykiem, ilustratorem i pisze książki.   https://www.facebook.com/OpowiesciSlowianskie https://www.facebook.com/BestiariuszSlowianski   Witold Vargas is in the third, if not fourth or more, generation of a traditional Bolivian storytellers’ dynasty. He doesn't know how long he has been telling because listening to the elders is already the beginning of telling. He has lived in Poland since 1981 and uses storytelling as a medium for teaching arts at school. He has told on stage for about 10 years. He is also a writer, book illustrator and musician.   https://www.facebook.com/OpowiesciSlowianskie https://www.facebook.com/BestiariuszSlowianski