Web
Analytics

Michael Harvey

Y mae Michael yn chwedleuwr proffesiynol ers dros pum mlynedd ar hugain. Chwedlau o Gymru yw ei ddeunydd craidd ond mae wrth ei fodd yn adrodd straeon o bellach i ffwrdd hefyd. Y mae’n gweithio’n gyson gyda’r cwmni cynhyrchu Adverse Camber ac wedi teithio er mwyn perfformio ac arwain gweithdai yn rhyngwladol. Ers y cyfnod clo mae wedi symud llawer o’i waith ar lein gan gynnwys perfformio, dysgu ac hyfforddi. Michael has been a professional storyteller for over twenty-five years. His core repertoire are the stories from Wales but he is also drawn to stories from further afield. He works regularly with the production company Adverse Camber and has toured internationally with performances and workshops. Since lock-down he has moved much of his work online including performances, teaching and coaching.