Web
Analytics

Hilayda Karakök

Hilayda Karakök, Doğu Karadeniz'de yaşayan bir masal anlatıcısı, yazar ve doktordur. 1998-2008 arasında Karadeniz köylerini bisikleti ile dolaşarak masal derlemiştir. Derlediği masallardan ilham alarak fantastik hikayeler ve masallar yazar, yayınlar ve anlatır.
Hilayda Karakok lives on the northern Black Sea. She is a storyteller, writer and a doctor. She collected local fairytales from the mountain villages around the Black Sea between 1998-2008. She uses those stories as an inspirational source and creates new stories.