Web
Analytics

Eva Maria Aagaard

Jeg er en 63 år gammel psykiatrisk sykepleier og forteller. Jeg har drevet med fortelling siden 2000 og liker egentlig å fortelle alle slags historier: eventyr, myter, jeg- og litterære fortellinger. Jeg er aktiv i Midtnorsk fortellerforum som er en interesseorganisasjon for folk som er opptatt av den muntlige fortellertradisjonen og den immaterielle kulturarven som ligger i fortellerkunsten. Vi har åpen arrangementer, vi tilbyr tilpassede fortellerstunder, vi har kurs og seminarer. Til neste år blir jeg pensjonist og håper på å kunne fordype meg enda mer i fortellerkunsten. ___ I am a 63 years old psychiatric nurse and storyteller. I live and work in Trondheim, Norway. I have been doing storytelling since 2000, and I enjoy doing all kinds of stories: fairy tales, myths, personal stories and literary stories. I am an active member of Midtnorsk fortellerforum, an organization for people interested in oral storytelling and intangible cultural heritage. We arrange storytelling events and workshops. Next year I will retire, and I hope to find time to immerse myself even more in storytelling.