Web
Analytics

Elsa Holmedal

Jeg bor i Trondheim. Kulturelt har jeg erfaring fra to år med sangteater. Det likte jeg godt. Så fant jeg Midtnorsk fortellerforum. Jeg startet med fortellinger der i 2014 og har blitt utfordret på å fortelle til publikum. Senere har jeg hatt et fast oppdrag med en tilpasset fortelling til en helseinstitusjon. Der har jeg fortalt ca tre ganger i året i seks år. Ellers har jeg som pleier i helsevesenet gjennom mange år brukt fortelling som en naturlig del av jobben. Konklusjonen min min hittil er: Fortelling åpner opp for å lytte og for sanseligheten. ___ Culturally I gained experience in two years of singing theater. I liked that. Then I found Midtnorsk storytelling association. I started with storytelling there in 2014 . I challenged myself to tell to audiences. I was given a permanent assignment to tell in an institution. I have told stories there three times a year for six years. As a nurse I have used storytelling as a natural part of the job. My conclusion so far is: Narrative opens up to listening and to the senses.