Web
Analytics

Maja Bumberák

Bumberák Maja vagyok, mese- és énekmondó. Járom a világot, mesélek gyerekeknek és felnőtteknek: óvodákban, iskolákban, könyvtárban, felnőtt meseesteken, magyarországi és nemzetközi storytelling fesztiválokon, céges rendezvényeken, konferenciákon, táborokban, műhelyeken, tréningeken, családok átmeneti otthonában, hajléktalan szállón, hátrányos helyzetű csoportok számára szervezett alkalmakon. Emellett rendszeresen tartok képzéseket, műhelyeket magyar és nemzetközi eseményeken, konferenciánkon hagyományos mesemondás, storytelling témában. A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasaként kutatom a szóbeli mesemondás hagyományát a magyar folklórban, továbbá pedagógusok, óvodapedagógusok, pedagógusképzésben tanulók számára tartok képzéseket „Mesemondás és történetmesélés élőszóval” címmel. A meséket nem szó szerint betanulva mondom, hanem élőszóval, szabadon, úgy, mint a szóbeli hagyományban felnőtt régi mesemondók tették évezredeken át szerte a világban. Leginkább hagyományos meséket, legendákat, mondákat, mítoszokat, történeteket mesélek, ám egyre többet foglalkozom személyes történetmeséléssel is. Hiszem, hogy a szóban átadott, a pillanatban újrateremtett mesék, történetek jobbá és boldogabbá tesznek bennünket. ___ My name is Maja Bumberák, I am a storyteller and story singer. I travel the world, telling stories to children and adults, in kindergartens, schools, libraries, adult storytelling performances, Hungarian and international storytelling festivals, company events, conferences, camps, workshops, trainings, family shelters, homeless shelters, and events organized for disadvantaged communities. I also regularly teach traditional storytelling at trainings and workshops at Hungarian and international events and conferences. With the help of a scholarship from the Hungarian Art Academy I research the tradition of oral storytelling in Hungarian folklore, and I teach „Storytelling and tale-telling in spoken word” workshops to educators, teachers, and pedagogy students. Instead of reciting word for word, I tell stories in spoken word freely, the way storytellers raised in the oral tradition have done it for millennia all around the world. I mostly tell traditional folktales, legends, myths, and stories, although I have been working more and more with personal storytelling as well. I believe that stories told in spoken word, re-created in the moment, make us better, and happier.